Top 5 People Tools

เริ่มทำงานที่ ThoughtWorks ประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2018 ซึ่งมาถึงบัดนี้ ก็ได้เวลาครบหนึ่งปีพอดี เลยมาเขียนเล่าประสบการณ์ของการทำงานที่นี่ รวมถึงรีวิวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าจะเขียนประสบการณ์สำหรับที่นี่ ผมคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันเยอะมากๆ และค่อนข้างมีความเฉพาะตัว สำหรับตอนนี้ ผมจะไม่เขียนเกี่ยวกับว่า วัฒนธรรมของ ThoughtWorks เป็นอย่างไร แต่จะเขียนถึงกิจกรรมที่ผมระลึกถึงได้ว่า มันว้าวววว

Read more

ขอวีซ่านิวซีแลนด์แบบกลุ่มออนไลน์

วิธีการขอวีซ่าแบบกลุ่ม สำหรับคนที่จะเดินทางไปเที่ยวนิวซีแลนด์ด้วยตัวเองเป็นกลุ่ม ไม่ผ่านทัวร์ โดยการส่งเอกสารด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าในรูปแบบอื่น ข้อควรระวัง : ผมเป็นเพียงนักท่องเที่ยว ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้น ควรระมัดระวังในการส่งเอกสารสำหรับของตัวคุณเอง บล็อกนี้เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวในการส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น มิได้หมายความว่าจะใช้วิธีการแบบเดียวกันนี้ได้ในทุกกรณี ผู้สมัครควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จากหน่วยงานรัฐบาลในเวลาที่จะสมัครต่อไป ก่อนหน้าที่จะเกิดบทความนี้ รีวิวในเว็บส่วนใหญ่ที่พูดถึงขั้นตอนการยื่นวีซ่า ยังไม่มีรีวิวไหนพูดถึงการ Submit

Read more