Price Index

ค่าครองชีพ

 • ขนส่งมวลชน : คิดตามระยะทาง การต่อสายรถเมล์หรือรถไฟฟ้า จะนับระยะทางรวมกัน โดยเฉลี่ยต่อเที่ยวอยู่ที่ 0.7-2 $S
 • ค่าอินเตอร์เน็ต : 3G Data plan เฉลี่ยสัปดาห์ละ 7$S (สำหรับ Prepaid) มีในเครือข่าย Singtel, Starhub. ปัจจุบัน ผมใช้ Starhub Promotion 50 วัน 500 MB ราคา 15$S
 • ค่าโทรศัพท์ : คิดทั้งฝั่งผู้รับ และผู้โทร (ถ้าเป็นผู้รับ แต่โทรศัพท์ไม่มีเงิน ก็ไม่สามารถรับสายได้ ยกเว้นจะเป็นโปรโมชั่นที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายขารับสาย)
 • ค่าที่พัก : อยู่ที่ 500$S ขึ้นไป จนถึงหลายพันบาท ขึ้นอยู่กับสถานที่
 • ค่าอาหาร : ศูนย์อาหารข้างนอกห้าง ข้าว + กับข้าว 2-6 $S ในห้างสรรพสินค้า 5 – 15$S ขึ้นไป

ค่าครองชีพขณะเริ่มต้น

 • ค่า Agent หาที่พัก : Standard Rate ที่ ครึ่งเดือน ของราคาเช่าต่อเดือนของบ้านที่หาได้
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน ~ 50$S บางบริษัทให้จ่ายก่อนแล้วก็ให้ยื่นใบเสร็จให้เบิก (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บริษัทต้องเป็นผู้ออกให้)
 • ค่ายื่นเอกสารขอ Employment Pass – บริษัทต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้

ดัชนีราคาสินค้าครองชีพในสิงคโปร์

 • ไม้แขวนเสื้อโลหะ 12 ชิ้น 2.05 $S (Value, West Mall)
 • ไม้แขวนเสื้อสำหรับผ้าเช็ดตัว แบบยาวประมาณ 1 เมตร – 2.5 $S (สองชิ้น) (Value, West Mall)
 • รองเท้าแตะ 4$S (ร้านขายของชำ ตลาด Eunos MRT Station)
 • ร่ม 2.5 $S (7-11, Value, Fairprice)
 • กิ๊บสำหรับราวตากผ้า 1.2 $S (24 ชิ้น)
 • สินค้า IT เช่น หูฟัง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ กล้อง ราคาของโดยส่วนใหญ่สูงกว่าไทยทั้งหมด