ใช้งาน WordPress กับ CloudFlare

ผมเป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ครับ แต่ทุกๆ ครั้งที่เขียนบล็อกที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำคัญๆ จะมี Traffic เข้าเว็บมากขึ้นกว่าปกติเป็นร้อยเท่าครับ ปัจจุบันเวลาเราไม่สามารถโยนเรื่อง Performance ว่าต้องจัดการสำหรับเว็บไซต์ใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ว่าเว็บบล็อกเองก็ต้องจัดการในส่วนนี้ให้ดี ปัจจุบันคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมาก และการอัพเดทผ่าน Facebook / Twitter นั้นทำให้วิธีการบริโภคเร็วกว่าเดิมมาก ถ้าสมมุติว่าเราลงบล็อกหัวข้อที่น่าสนใจ Traffic

Read more