ไม่ต้องรวย IP ก็มี HTTPS ได้หลายเว็บไซต์ – Server Name Indicator (SNI)

โดยทั่วไป ถ้าหากเว็บไซต์อยากจะใช้ HTTPS สิ่งแรกที่จะต้องมีคือไอพีแอดเดรสส่วนตัวของตัวเองหนึ่งไอพี แต่สิ่งนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป จากส่วนขยายโปรโตคอล SSL ที่ชื่อว่า Server Name Indication (RFC 4366) ตัวย่อว่า SNI การทำงาน HTTPS / SSL Handshake

Read more

ใช้งาน WordPress กับ CloudFlare

ผมเป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ครับ แต่ทุกๆ ครั้งที่เขียนบล็อกที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำคัญๆ จะมี Traffic เข้าเว็บมากขึ้นกว่าปกติเป็นร้อยเท่าครับ ปัจจุบันเวลาเราไม่สามารถโยนเรื่อง Performance ว่าต้องจัดการสำหรับเว็บไซต์ใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ว่าเว็บบล็อกเองก็ต้องจัดการในส่วนนี้ให้ดี ปัจจุบันคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมาก และการอัพเดทผ่าน Facebook / Twitter นั้นทำให้วิธีการบริโภคเร็วกว่าเดิมมาก ถ้าสมมุติว่าเราลงบล็อกหัวข้อที่น่าสนใจ Traffic

Read more