ติดตั้ง Syslog Server สำหรับทำ Centralize Log Server

เมื่อวานผมหาวิธีในการสร้าง Docker ของ syslog-ng สำหรับทำ Centralize log วันนี้เลยเอามาฝากกันครับ อันนี้เป็นวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆ โดยไม่ได้มีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ถ้าจะนำไปใช้ในงานจริง ควรดูเรื่อง Security เพิ่มเติมครับ

ตี๊ต่างว่าพอรู้จัก Docker กันมาบ้างแล้ว

Tutorial นี้ ใช้ Ubuntu 18.04 LTS

สร้างไฟล์ Config สำหรับ syslog-ng บนเครื่อง Hosts เก็บในชื่อ syslog-ng.conf

เปิดพอร์ต UDP 514, TCP 601, TCP 6514 แล้วก็รับ log มาจากทุก ip address เสร็จแล้ว ไปบันทึกเก็บในไฟล์ที่ชื่อ /var/log/syslog

 

สั่งรัน docker

เสร็จแล้ว

วิธีการทดสอบ สามารถเข้าไปใน docker container

แล้วพิมพ์คำสั่ง

ลอง tail /var/log/syslog ใน docker container

ถ้าสำเร็จ ที่นี้ เรามาลองจาก Docker Host บ้าง แต่เนื่องจาก loggen มันเป็นชุดคำสั่งของ syslog-ng ผมขอใช้วิธีอื่นแทน (จริงๆ docker มันสามารถดึงคำสั่งออกมาใช้ที่ host ได้ แต่ไม่พูดถึงในที่นี้)

ในนี้ใช้คำสั่ง Netcat ใน Docker host แล้วลองยิงไปที่ IP ของ docker host เอง พอร์ต 514/udp แล้วเราลองดู log ผ่านใน docker container

จบฮะ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *