ไม่ต้องรวย IP ก็มี HTTPS ได้หลายเว็บไซต์ – Server Name Indicator (SNI)

โดยทั่วไป ถ้าหากเว็บไซต์อยากจะใช้ HTTPS สิ่งแรกที่จะต้องมีคือไอพีแอดเดรสส่วนตัวของตัวเองหนึ่งไอพี แต่สิ่งนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป จากส่วนขยายโปรโตคอล SSL ที่ชื่อว่า Server Name Indication (RFC 4366) ตัวย่อว่า SNI การทำงาน HTTPS / SSL Handshake

Read more